forumsklepmapakontakt

głównakognitywistykaencyklopedianauki o mózguSI i robotykaartykułyksiążkiz krajuwydarzenialinkio stroniepomoc
baner

Przejdź niżej

_

Przejrzyj dział

_

Dorobek Redakcji strony

Marek Kasperski
okladka.2008, M. Kasperski, Anna Boguska-Torbicz Projektowanie stron WWW. Użyteczność w praktyce, Helion (blog książki).

opis | kupuję

_

okładka2007, konsultacja merytoryczna: D. Casacuberta, Umysł. Czym jest i jak działa, Świat Książki, cena: 32 zł.

opis

_

okładka2006, redakcja merytoryczna: T. Stafford, M. Webb, 100 sposobów na zgłębienie tajemnic umysłu, Onepress, cena: 39,90 zł.

opis | kupuję

_

okładka2005, redakcja merytoryczna: J. Hawkins, S. Blakeslee, Istota inteligencji, Onepress, cena: 34,90 zł.

opis | kupuję

_

okładka2003, książka autorska: M. Kasperski, Sztuczna Inteligencja, Helion, cena: 39 zł.

opis | kupuję

_

Tomasz Komendziński
okładkaredaktor pisma: "Theoria et Historia Scientiarum. An International Interdisciplinary Studies".

_

okładka2003, redakcja: O myśleniu procesualnym: Charles Hartshorne i Charles Sanders Peirce, Wyd. UMK.

_

okładka2002, redakcja merytoryczna: S. Pinker, Jak działa umysł, Książka i Wiedza.

_

okładka2002, redakcja wraz z A. Szahajem: Filozofia amerykańska dziś, Wyd. UMK.

_

Leszek Nowaczyk
okładka2006, redakcja merytoryczna: Rusz głową - jak szybko podnieść poziom swojej inteligencji, Świat Książki.

_

Sławek Wacewicz
okładka2008, redakcja merytoryczna: M. Kaplan, E. Kaplan, Zawsze masz szansę..., Świat Książki.
_

 

 

Tu jesteś: główna

_

29 grudnia 2013, ostatnia modyfikacja

Wortal naukowy poświęcony tematyce umysłu, mózgu i sztucznej inteligencji.

aktualności

***

Podstawy psychoniki. Ku alternatywie dla cognitive science

W księgarniach właśnie pojawiła się najnowsza publikacja profesora Andrzeja Chmieleckiego "Podstawy psychoniki. Ku alternatywie dla cognitive science".

A co w samej książce? Jak dowiadujemy się z recenzji prof. Szymona Wróbla: "Najważniejszą zaletę książki Andrzeja Chmieleckiego zatytułowanej Podstawy psychoniki. Ku alternatywie dla cognitive science upatruję w tym, że jest to książka odważna, w której mamy do czynienia nie ze zwykłym zestawianiem kolejnych następujących po sobie tekstów, ale z twórczo rozwijanymi wątkami i zagadnieniami. Najdalszym zamiarem, który przyświecał Andrzejowi Chmieleckiemu było sprowokowanie dyskusji na temat poszukiwania nowej wizji filozofii umysłu i nowego jej rozumienia, tj. takiego rozumienia, które motywowałoby nas do efektywniejszej i bardziej wyrafinowanej aktywności intelektualnej. Andrzej Chmielecki tą książką chce się przeciwstawić filozofii eklektycznej, czyli filozofii fałszywej, filozofii, która jest wyrzeczeniem się wszelkich ideałów filozofii. Andrzej Chmielecki widząc klęskę i abdykację filozofii epistemologicznie zorientowanej, chce porwać filozofię raz jeszcze do autentycznej, rzeczywistej walki o całość i kompletność, apodyktyczność i spójność. Nie wiem, czy autorowi książki udało się stworzyć wiarygodną, matematyczną konceptualizację procesów dokonujących się w mózgu; wiem jednak, że autor książki dostarczył dowodów na bardzo interesujący projekt opisujący maszynerię życia psychicznego."

I jeszcze fragment z Wprowadzenia: "Przemyślenia i propozycje które niniejszym przedkładam zrodziły się z zawiedzionych nadziei rozbudzonych pojawieniem się kilkadziesiąt lat temu interdyscyplinarnego przedsięwzięcia nazwanego cognitive science, które według zapowiedzi programowych miało dostarczyć podstaw teoretycznych wszystkim dyscyplinom zajmującym się umysłem i procesami poznawczymi. Miało, ale niestety nie dostarczyło. Jakoż, czytając opracowania z dziedziny kognitywistyki ma się wciąż nieodparte odczucie (przynajmniej ja je mam), że to niestety nie to. Jest wprawdzie wielu krawców szyjących nowe szaty króla, ale król w dalszym ciągu świeci golizną, gdyż szaty skrojono mu z mgły.

Według mnie wgląd tak w strukturę i mechanizmy funkcjonowanie umysłu, jak i w jego zakorzenienie w świecie fizycznym – tak, aby można było powiedzieć: aha, rozumiem – jest w kognitywistyce prawie żaden. Postrzegam w niej natomiast: mgławicę pojęciową dotyczącą tak fundamentalnych dla niej pojęć jak informacja, reprezentacja czy komputacja; brak solidnych podstaw teoretycznych w postaci odpowiednio bogatej ontologii; brak spójnego i systematycznego – tj. unikającego skoków myślowych w wywodach – ujęcia całościowego uwzględniającego wszystkie modalności i wymiary funkcjonowania umysłu, a nie izolowane funkcje takie jak pamięć, uczenie się, czy rozpoznawanie; nikłe wykorzystanie bazy empirycznej w postaci wiedzy o strukturze mózgu; nadużywanie analogii w roli argumentu rzeczowego; nagminne stosowanie perspektywy besserwissera, tj. przemycanie kategorii właściwych dla późniejszych stadiów rozwojowych do charakterystyki stadium wcześniejszego, czego przykładem może być sformułowanie, że stany mentalne to funkcjonalne stany osoby, określanie reprezentacji jako czegoś, co do czegoś odsyła czy coś denotuje, a także stwierdzenie, że stany fizyczne/mentalne to stany opisywalne w języku fizykalistycznym/mentalistycznym.

Przedkładana w niniejszej pracy alternatywa dla kognitywistyki – określana przeze mnie mianem psychoniki – jest zupełnie od niej niezależną, budowaną od ontologicznych podstaw i systematycznie rozwijaną konstrukcją teoretyczną. Po pierwsze, jest ona jedną spójną pojęciowo dyscypliną, a nie ich wielogłosowym konglomeratem. Po drugie, w przeciwieństwie do zawężonej do aspektu umysłowego (percepcja, pamięć, uczenie się, inteligencja) kognitywistyki, psychonika zakrojona jest szerzej i całościowo, obejmując na równych prawach problematykę napędu, emocji, woli, sterowania zachowaniem, czyli – krótko mówiąc – całą tradycyjną problematykę psychologii. Zarazem jednak – po trzecie – w znaczący sposób zakrojona jest ona węziej, bo ogranicza się do badania naturalnych zjawisk psychicznych, pomijając całkowicie problematykę sztucznej inteligencji, to bowiem zasady i mechanizmy funkcjonowania umysłu winny być podstawą dla wyjaśnienia, jak sztuczna inteligencja jest w ogóle możliwa, podczas gdy w kognitywistyce postępuje się odwrotnie. Wreszcie, co najistotniejsze, psychonika rozwijana jest „od dołu”, wszystkie zjawiska psychiczne wyprowadzając z zasad bądź zjawisk bardziej fundamentalnych, w przeciwieństwie do kognitywistyki, która rozwijana jest „od góry do dołu”, z pozycji besserwissera, zakładającej dysponowanie całą „wiedzą zaplecza”, co skutkuje notorycznie popełnianym błędem petitio principii, bo zaplecze to nie jest po prostu wykorzystywane heurystycznie, lecz zostaje explicite włączone w budowaną teorię, o czym np. świadczy podstawowa rola odgrywana w kognitywistyce przez język i związane z nim rozróżnienie semantyka/syntaksa."

Książka do nabycia m.in. w księgarni internetowej DobraKsiazka.pl oraz stacjonarnie w księgarni cafe MiTo, bądź bezpośrednio na stronie wydawcy, Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

29 grudnia 2013 | autor: MK

 

Newsy

0. Jak odwiedzający serwis Czytelnik zapewne zauważył, w serwisie z czasem newsów coraz mniej, ale nie oznacza to wcale, że w kognitywistyce (w tym kognitywistyce polskiej) niewiele się dzieje - bo dzieje się coraz więcej - a raczej, że u autora serwisu dzieje się aż nadto. Stąd rzadkość w aktualizowaniu. Jednak zachęcam do penetrowania serwisu, bo przez te lata i tak mnogość treści się tu zadomowiła.

1. I to pewnie jest mega news, a z pewnością ważny na mapie polskiej kognitywistyki (nie tylko tej topograficznej): w Warszawie ruszyła kognitywistyka (!). Nie ma się co rozpisywać, bo wszystko jest na odpowiedniej stronie: http://kognitywistyka.uw.edu.pl.

2. Dostaliśmy też informację od p. dr Katarzyny Budzyńskiej, która szuka osoby do zespołu badawczego:

"W imieniu grupy badawczej, z którą współpracuję, Argumentation Research Group, i prof. Chrisa Reeda (School of Computing, University of Dundee), miło mi przekazać informację o konkursie na stanowisko "lecturer" (odpowiednik adiunkta) lub też "reader" (odpowiednik profesora nadzwyczajnego) czy, w szczególnie uzasadnionym przypadku, stanowisko profesora zwyczajnego. Grupa poszukuje osoby, która specjalizuje się przede wszystkim w badaniach języka naturalnego i/lub procesów poznawczych (lingwistyka, logika, kognitywistyka). Termin składania zgłoszeń to 23 stycznia 2013. Więcej szczegółów dotyczących stanowiska w Argumentation Research Group zawiera poniższy tekst i strona grupy: www.arg.dundee.ac.uk. Ogólną informację o programie "Dundee Fellow" można znaleźć na tej stronie.

21 stycznia 2013 | autor: MK

 

Consciousness and Volition: 1st International Krakow Conference in Cognitive Science, 27-29 września 2012 r., Kraków

Institute of Philosophy, Jagiellonian University in cooperation with the Institute of Psychology, Jagiellonian University and AGH University of Science and Technology.

The 1st International Krakow Conference in Cognitive Science: Consciousness and Volition will focus on the current state of consciousness research, with particular reference to connections with issues pertaining to volitional acts. Principal topics will include: mental acts of volition, perception, memory, qualia, emotions, as well as the neurophysiological and physical foundations of all of these. We will also set out to analyse the possibility of artificial modelling of such mental acts, and correlations between them and experimentally discoverable events. However, the conference program is expected to include a wide-range of related topics and innovative approaches, where these involve research with interdisciplinary orientation. For further information please view our conference homepage at cognitivescience.eu-.

10 czerwca 2012 | autor: MK

 

NEURONUS 2012, IBRO&IRUN Neuroscience Forum, 20-22 IV 2012 r., Kraków

Studenckie Koło Naukowe Neuronus oraz Zakład Psychofizjologii UJ serdecznie zapraszają na NEURONUS 2012, IBRO&IRUN Neuroscience Forum, które odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia 2012r. w Krakowie (Auditorium Maximum UJ).

W tym roku, 5. edycja tego wyjątkowego przedsięwzięcia przyjmie nową formułę, co jest wynikiem fuzji Międzynarodowej Konferencji Studenckiej NEURONUS, poświęconej głównie aspektom neurofizjologicznym oraz molekularnym, i realizowanych w ramach sieci International Research University Network międzynarodowych warsztatów psychofizjologicznych Krakow Workshop on Psychophysiology, dotyczących głównie poznawczego aspektu neuronauk, a także nawiązania współpracy ze Studenckim Naukowym Kołem Neurologów CM-UJ i Kołem Psychiatrii Dorosłych CM-UJ. Dzięki temu, oprócz 6 sesji tematycznych (Biological Neuroscience Session), będących bezpośrednią kontynuacją poprzednich edycji konferencji Neuronus, planujemy także równoległe sesje kognitywne (Cognitive Neuroscience Session), jak również prezentację klinicznych studiów przypadku i 2 sesje posterowe.

Językiem konferencji jest język angielski. Termin zgłoszeń upływa 29 lutego 2012r.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie konferencji- oraz na stronie w serwisie Facebook.com-.

Wortal kognitywistyka.net objął patronat medialny nad imprezą.

1 lutego 2012 | autor: MK

 

Konferencja Culture, Communication and Cognition

Zakład Ontologii i Teorii Poznania Instytutu Filozofii UMCS, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne, mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji: Culture, Communication and Cognition: Explaining Cognitive-Cultural Components Of Media And Communication. Konferencja jest planowana w dniach: 7-9 maja 2012 roku.

Celem konferencji jest stworzenie platformy dla przeprowadzenia interdyscyplinarnej dyskusji dotyczącej wzajemnych relacji między kulturą, poznaniem i komunikacją, przy szczególnym uwzględnieniu kulturowych i poznawczych konsekwencji pisma i innych środków komunikacji.

Zachęcamy specjalistów z różnych dziedzin humanistyki aby w oparciu o prace H.Innisa, M. McLuhana, J. Goody’ego, E. Havelocka, W. Onga, D. Olsona oraz L. Wygotskiego poddali krytycznej ocenie koncepcje poznawczych i kulturowych funkcji mediów, komunikacji i języka. Szczególnym zainteresowaniem będą cieszyć się rozważania prowadzone na styku nauk kognitywnych oraz teorii mediów i komunikacji, przy uwzględnieniu takich orientacji teoretycznych jak: ekologia mediów, teoria piśmienności, teoria aktów mowy, analiza dyskursu, semiotyka kultury, teoria działań komunikacyjnych oraz komunikologia i mediologia.

Keynote Speaker
DAVID R. OLSON
(University of Toronto)

Referaty prezentowane będą w języku polskim i angielskim. Termin zgłoszeń: 29 lutego 2012. Więcej informacji znaleźć można na stronie konferencji-.

22 stycznia 2012 | autor: MK

 

Poznając siebie, czyli konceptualne podstawy samowiedzy

Właśnie ukazała się książka naszej redakcyjnej koleżanki, Anity Pacholik-Żuromskiej: "Poznając siebie, czyli konceptualne podstawy samowiedzy".

"„Sądzę, że...", „Myślę, że...", „Jest mi smutno", „Cieszę się", „Przeraża mnie, że", „Zimno mi", „Jestem zła", „Jestem szczęśliwa" itd. - to tylko nieliczne przykłady z całej palety zdań odnoszących się do kondycji psychicznej człowieka, jego doznań, odczuć i postaw. Zdania takie nazywa się raportami pierwszoosobowymi, a zdolność do ich formułowania jest jednym z wyznaczników bycia osobą - autonomicznym, samoświadomym podmiotem. Wiedza podmiotu o sobie samym, o swoich stanach mentalnych, o własnym życiu psychicznym warunkowana jest jego zdolnością do autorefleksji.

Celem niniejszej książki jest zbadanie, jak powstaje samowiedza, jakie warunki muszą zostać spełnione, by mówić o samowiedzy. Podłoże tych badań stanowić będą wybrane teorie pojęć. Szczególnym rodzajem raportów pierwszoosobowych są wypowiedzi typu „Uważam, że p", „Jestem przekonana, że p" itd. Są to tzw. nastawienia sądzeniowe, inaczej postawy propozycjonalne, które wyrażają postawę osoby wobec treści sądów przez nią głoszonych. Przyjmuje się tu założenie, że składnikiem tej treści są pojęcia. Czym jednak są pojęcia tworzące myśli, które następnie podmiot w akcie refleksji przypisuje sobie i z których zdaje sobie sprawę, wkraczając tym samym na teren samowiedzy? Nie chodzi przy tym o językoznawcze ujęcie kwestii pojęć, ale o podejścia prezentowane w teoriach filozoficznych i psychologicznych. Przyglądając się postawom i zachowaniom podmiotu, wydaje się, że łatwiej odpowiedzieć na pytanie o to, po co nam pojęcia, niż o to, czym pojęcia są. W dalszych rozważaniach jeszcze nieraz powracać się będzie do założenia, że pojęcia pełnią w podmiocie ważną rolę poznawczą, z uwagi na to, że tworzą treść nastawień sądzeniowych. Zatem pierwszą tezą głoszoną w niniejszej pracy jest teza o pojęciowych składnikach treści stanów psychicznych."

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i jest już dostępna w sprzedaży-.

Gratulujemy!

20 września 2011 | autor: MK

 

Książka: Neuropsychologia (red. K. Jodzio)

W serii wydawniczej Nowe Tendencje w Psychologii Wydawnictwa PWN ukazała się kolejna książka, która z pewnością zainteresuje kognitywistów.

"Neuropsychologia" pod redakcją naukową Krzysztofa Jodzio to zbiór tekstów poświęconych takim czynnościom poznawczym jak pamięć, jaźń, funkcje wykonawcze, uwaga i inteligencja. W publikacji znaleźć można również tekst o ograniczeniach metod neuroobrazowania. Jednym słowem - to, co najbardziej interesujące w dziedzinie kognitywistyki z mocną podbudową neuronaukową.

Szczegóły na stronie księgarni PWN-.

PS: A za tydzień - tj. w poniedziałek 2 listopada - na naszym Forum rusza wspomniany konkurs, w którym będzie można wygrać 5 egzemplarzy "Prowizorka w mózgu (wyd. Smak Słowa). Przygotujcie się! :)

25 października 2009 | autor: MG

 

Zmarł prof. Leszek Nowak

W dniu 20 października br. w wieku 66 lat zmarł prof. dr hab. Leszek Nowak, jeden z najwybitniejszych współczesnych filozofów. Był autorem idealizacyjnej teorii nauki i oryginalnej koncepcji metafizycznej - negatywistycznej metafizyki unitarnej, którą wyłożył w III tomowym dziele "Byt i myśl". Był jednym z twórców poznańskiej szkoły metodologicznej. Założyciel i redaktor naczelny "Poznańskich Studiów z Filozofii Humanistyki". Wybitny filozof nauki i metodologii nauk. Więcej o życiu i działalności prof. Nowaka na stronie http://www.staff.amu.edu.pl/~epistemo/-.

25 października 2009 | autor: MG

 

Konkursy z cennymi nagrodami!

Na początku października będziemy mieli do czynienia z dwiema edycjami konkursów, a w każdym z nich do zdobycia będą cenne nagrody książkowe. Zupełnie za darmo - wystarczy wziąć udział i... wygrać :)

Pierwszy konkurs będzie dotyczył książki, nad której wydaniem serwis kognitywistyka.net objął patronat medialny, a chodzi o świeżo wydaną pozycję: Gary Marcus, Prowizorka w mózgu, Wyd. Smak Słowa. A do rozlosowania będzie 5 egzemplarzy! Konkurs odbędzie się na Forum serwisu i obejmie osoby tylko zarejestrowane.

Drugi zaś, związany ze współpracą z Wydawnictwem Naukowym UMK, również będzie miał miejsce na Forum. A to wygrania będą:

  • Waldemar Skrzypczak, Analog-Based Modeling of Meaning Representations in English, wyd. UMK, 2006.

  • Edyta Lorek-Jezińska, Teresa Siek-Piskozub, Katarzyna Więckowska (ed.), Worlds in the Making. Constructivism and Postmodern Knowledge, wyd. UMK, 2006.

Książka autorstwa Bartłomieja Światczaka, Treść umysłu i kolejne 4 egzemplarze książki Gary'ego Marcusa, będzie można wygrać uczestnicząc w konkursie zorganizowanym na zaprzyjaźnionym serwisie nakanapie.pl, który to serwis poświęcony jest tematyce książek- jako takich (proponuję się zarejestroiwać już teraz :).

Szczegóły już na początku października. Serdecznie zapraszamy!

23 września 2009 | autor: MK

 

5. Poznańskie Forum Kognitywistyczne

Poznańscy kognitywiści zapraszają na 5. Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Konferencja odbędzie się w dniach 5-6 grudnia br.

Uczestnicy zostaną zakwalifikowani na podstawie pełnych artykułów, które można przesyłać do 19 października. Artykuły zostaną opublikowane w e-booku pokonferencyjnym, który w tym roku będzie miał już własny numer ISSN. Konferencja adresowana jest do wszystkich osób - naukowców, doktorantów, studentów zainteresowanych naukami poznawczymi.

Uczestnictwo jest bezpłatne.

Szczegóły na stronie oficjalnej stronie 5PFK-.

11 września 2009 | autor: Marek Goliasz

 

Książka "Formy aktywności umysłu. Ujęcie kognitywistyczne"

W sprzedaży ukazał się II. tom zbioru tekstów pt. "Formy aktywności umysłu. Ujęcie kognitywistyczne" pod red. prof.Andrzeja Klawitera. Książka ma podtytuł "Ewolucja i złożone struktury poznawcze" i znaleźć w niej można teksty na temat:

  • ewolucji poznania,

  • języka,

  • poznania społecznego oraz

  • najnowszych trendów w kognitywistyce: podejmowania decyzji, neuroetyki i neuroestetyki.

Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN jako czternasta część serii "Nowe Tendencje w Psychologii".

Serdecznie zachęcamy do lektury!

10 września 2009 | autor: Marek Goliasz

 

Współpraca z wydawnictwem UMK

Heh, sporo informacji przepłynęło przez synapsy od ostatniej informacji na wortalu, ale co nie znaczy, że próżnowaliśmy :) M.in. toczy się dyskusja nt. nowej wersji serwisu, plus nawiązaliśmy współpracę z Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika- w Toruniu.

Aktualnie omawiamy szczegóły, ale już dzięki uprzejmości wydawnictwa, otrzymaliśmy egzemplarze:

  • Bartłomiej Świątczak, Treść umysłu, wyd. UMK, 2008.

  • Waldemar Skrzypczak, Analog-Based Modeling of Meaning Representations in English, wyd. UMK, 2006.

  • Edyta Lorek-Jezińska, Teresa Siek-Piskozub, Katarzyna Więckowska (ed.), Worlds in the Making. Constructivism and Postmodern Knowledge, wyd. UMK, 2006.

W najbliższym czasie na stronie więcej informacji o tych książkach, które można nabyć m.in. w sklepie internetowym wydawnictwa-, a być może niedługo także na stronie kognitywistyka.net. A egzemplarz, które otrzymaliśmy, powędrują do... kogoś z Was :)

Szczegóły niebawem.

06 lipca 2009 | autor: MK

 

Muzykofilia Olivera Sacksa w Polsce!

Wczoraj miała miejsce premiera Polskiego przekładu najnowszej książki znanego brytyjskiego neurologa Olivera Sacksa, pt. "Muzykofilia. Opowieści o muzyce i mózgu" (Wydawnictwo Zysk i S-ka). Książka utrzymana jest w stylu relacji-dziennika badacza analizującego autentyczne przypadki, i tak po kolei Sacks przedstawia czytelnikowi m.in. postać chirurga, który po porażeniu piorunem dostaje obsesji na punkcie muzyki Chopina; osoby z amuzją, dla których symfonia brzmi jak brzęk rondli i pokrywek. To co pozostaje pewne, to fakt iż zdaniem doktra Sacksa muzyka pełni centralną rolę w naszym życiu - inspiruje, odzwierciedla nasze stany emocjonalne a przede wszystkim bywa lekarstwem. Prócz Muzykofili wznowione zostąły dwie klasyczne już pozycje przedstawionego neurologa, a mianowicie: Antropolog na Marsie oraz Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem (obie wydalo wydawnictwo Zysk i S-ka, 2009). Dla zainteresowanych zapraszamy do posłuchania 'opowieści" samego Sacksa wprost ze stron jego najnowszej ksiażki, gdzie główną rolę pełni znany muzykolog Clive Wearing- (polecamy także wywiad- i artykuł- samego Sacksa z The New Yorker) doktnięty specyficznym rodzajem amnezji.

Postać Olivera Sacksa zasługuje na szczególną uwagę, gdyż jako jeden z niewielu lekarzy-badaczy ludzkiej natury umysłu posługuje się przenikliwym i precyzyjnym językiem opisując swoich pacjentów. Warto tutaj przytoczyć słynne słowa - stanowiące do dziś motto - omawianego pisarza-neurologa Pacjenci z problemami natury neurologicznej to podróżnicy po niezwykłych krainach (cyt. z: Antropolog na Marsie, 1998, 2009, Zysk S-ka).

Wortal kognitywistyka.net szczególnie poleca wszystkie pozycje brytyjskiego neurologa, jako że stanowią one obok m.in. książek Antonio Damasio element kanonu współczesnych badań nad umysłem i mózgiem - zaprezentowane w sposób przystępny i zawsze aktualny..

24 kwietnia 2009 | autor: JP

 

» Starsze wiadomości w Archiwum.

 

_

o wortalu

_

Kognitywistyka (ang. cognitive science) jest interdyscyplinarną nauką o umyśle.

Kognitywistyka.net to wortal poświęcony naukom kognitywnym: umysłowi, w tym jego podstawie – mózgowi – oraz Sztucznej Inteligencji i robotyce, jako modelom i symulacjom zdolności umysłowych.

» Więcej w dziale O stronie.

 

_

© Marek Kasperski / 2000-2013

 

Szukaj w wortalu

_

Oferta e-sklepu

okładkiTematyka: filozofia umysłu, neuroscience, psychologia kognitywna, mózg, robotyka, sztuczna inteligencja, HCI & usability

Autorzy: Arbib, Boden, Breazeal, Calvin, Churchland, Dennett, Edelman, Ekman, Gazzaniga, Greenfield, Hofstadter, Johnson-Laird, Kurzweil, Loftus, McCorduck, Minsky, Moravec, Norman, Pylyshyn, Searle, Schank, Stillings, Wortman...

więcej »

_

Oferta Partnerów

Patronaty medialne

okładka  okładka

» Więcej książek

_

Nowości z wyd. Helion

_

baner

Nasi Partnerzy

baner.baner.

_