głównakognitywistykaencyklopedianauki o mózguSI i robotykaartykułyksiążkiz krajuwydarzenialinkio stroniepomoc
baner

Przejdź niżej

_

Przejrzyj dział

_

Dorobek Redakcji strony

Marek Kasperski
okładka2007, konsultacja merytoryczna: D. Casacuberta, Umysł. Czym jest i jak działa, Świat Książki.

_

okładka2006, redakcja merytoryczna: T. Stafford, M. Webb, 100 sposobów na zgłębienie tajemnic umysłu, Onepress.

_

okładka2005, redakcja merytoryczna: J. Hawkins, S. Blakeslee, Istota inteligencji, Onepress.

_

okładka2003, książka autorska: M. Kasperski, Sztuczna Inteligencja, Helion, (nakład wyczerpany).

_

Tomasz Komendziński
okładkaredaktor pisma: "Theoria et Historia Scientiarum. An International Interdisciplinary Studies".

_

okładka2003, redakcja: O myśleniu procesualnym: Charles Hartshorne i Charles Sanders Peirce, Wyd. UMK.

_

okładka2002, redakcja merytoryczna: S. Pinker, Jak działa umysł, Książka i Wiedza.

_

okładka2002, redakcja wraz z A. Szahajem: Filozofia amerykańska dziś, Wyd. UMK.

_

Leszek Nowaczyk
2006, redakcja merytoryczna: Rusz głową -  jak szybko podnieść poziom swojej inteligencji, Świat Książki.
_

 

 
Tu jesteś: artykuły

_

10 sierpnia 2010
ostatnia modyfikacja

autorzy

Bobran Marian
(prof. dr hab., Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego)

Borawski Grzegorz
(magister Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego)

Brodziak Andrzej
(prof. dr hab., pracownik Akademii Medycznej w Katowicach)

Chmielecki Andrzej
(dr hab., profesor Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego)

Chuderski Adam
(magister Uniwersytetu Łódzkiego, doktorant UJ, Kraków)

Czarnecki Piotr
(magister filozofii UMK, Toruń)

Duch Włodzisław
(prof. dr hab., kierownik Katedry Informatyki Stosowanej UMK, Toruń)

Hetmański Marek
(doc. dr hab., pracownik Instytutu Filozofii, UMCS, Lublin)

Jarmużek Tomasz
(dr filozofii UMK, Toruń)

Kamiennik Karolina
(magister filozofii UMCS, Lublin)

Kasperski Marek
(magister filozofii UMK, Toruń, asystent w Zakładzie Filozofii Współczesnej IFSiD UG)

Kołodziejczyk Piotr
(doktor filozofii, pracownik w Zakładzie Logiki Uniwersytetu Rzeszowskiego)

Króliczak Grzegorz
(doktor filozofii UAM, Poznań, doktorant University of Western Ontario, Kanada)

Nowicki Maciej
(dr filozofii UMK, Toruń, pracownik Katedry Logiki UMK)

Pacholik-Żuromska Anita
(dr filozofii i magister germanistyki US, doktorantka filozofii UMK, Toruń)

Palczewski Rafał
(doktor filozofii UMK, Toruń)

Piłat Robert
(doc. dr hab., pracownik IFiS Polskiej Akademii Nauk, Wa-wa)

Wacewicz Sławomir
(doktorant filologii angielskiej i magister filozofii UMK, Toruń)

Wiener Dawid
(doktor filozofii UAM, Poznań)

 

 

_

artykuły

_

M. Bobran, Mój głos w dyskusji o językoznawstwie kognitywnym.

fragment: "Spór o kognitywizm obejmuje dzisiaj nie tylko językoznawstwo, ale także filozofię, sztukę filmową, a być może także i inne dziedziny humanistyki, w której wywołał wielkie zainteresowanie, ale też i niemały sceptycyzm co do dalszego rozwoju tej teorii poznania. Sceptycyzm ten, jak się wydaje, został spowodowany głównie przez próbę puszczenia w niepamięć ogromnego bogactwa mozolnie wypracowywanych przez różnorodne szkoły badawcze osiągnięć naukowych i podjęcie kopernikańskiej próby rekonstrukcji całej teorii języka od podstaw. Tyle tylko, że M. Kopernik najpierw stworzył zwartą teorię o heliocentrycznej budowie świata, zweryfikował ją dokładnymi obliczeniami i dopiero później ogłosił ją światu, zaś kognitywiści zaproponowali tylko tezę, że język jako społeczny byt wyizolowany nie poddaje się prawidłowym opisom." więcej »

01 III 2006 | s. 50 | 559 KB

 

G. Borawski, Genealogia i ideologia Sztucznej Inteligencji.

fragment: "Można rozróżnić dwa wymiary Sztucznej Inteligencji: operacyjny i ideologiczny. Wymiar operacyjny odnosi się do działań mających na celu praktyczne i teoretyczne korzyści, wynikające z prowadzonych badań. W tym aspekcie Sztuczna Inteligencja odnosi sukcesy i może znacznie poszerzyć zakres ludzkich możliwości poznawczych, przyczyniając się tym do rozwiązania wielu trudnych problemów (chociażby tych, które wiążą się z wykonywaniem skomplikowanych operacji medycznych). (...)

W niniejszej pracy nie będę poruszał kwestii związanych z operacyjnym, czy technicznym wymiarem badań nad sztuczną inteligencją, lecz skupię się na najważniejszych ideologicznych trudnościach Sztucznej Inteligencji. Wynikają one w dużej mierze z unaukowienia koncepcji umysłu, a wiążą się z takimi zagadnieniami, jak problem obliczalności zjawisk mentalnych, czy jakościowy aspekt ich treści." więcej »

11 XII 2005 | s. 92 | 846 KB

 

A. Brodziak, Świadomość skwantowana.

A. Brodziak, Wokół kontrowersyjnych teorii świadomości: Franka Tiplera i Matti Pitkanena.

opis: Dwa, zazębiające się teksty na temat kwantowego podejścia do świadomości, łączącego mikroświat z makroświatem.

22 V 2002

 

A. Chmielecki, Intuicja intelektualna. Fenomen rozumienia.

opis: Artykuł na podstawie wystąpienia, które miało miejsce na Zjeździe z okazji 120-lecia Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w Szczecinie. więcej »

15 XI 2004 | s. 17 | 193 KB

 

A. Chmielecki, Konceptualne podstawy kognitywistyki – krytyka i propozycja własne.

opis: Suplement do tekstu "Intuicja intelektualna...". więcej »

15 XI 2004 | s. 8 | 111 KB

 

A. Chuderski, Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w badaniach nad umysłem.

opis: Obszerna praca traktująca o wykorzystywaniu funkcjonalistycznego podejścia w ramach badań i symulacji umysłu ludzkiego. Jest to rzetelne studium najnowszych tendencji. więcej »

06 III 2002 | s. 50 | 463 KB

 

P. Czarnecki, Koncepcja umysłu w filozofii Daniela Dennetta.

opis: Praca powyższa jest świetnie przygotowaną monografią filozofii umysłu D. C. Dennetta. Jest to w zasadzie podstawa do dalszych badań w zakresie nauk kognitywnych zatem lektura obowiązkowa! więcej »

07 II 2002 | s. 69 | 704 KB

 

W. Duch, Umysł, świadomość i działanie twórcze.

fragment: "Neurokognitywna teoria umysłu powinna wyjaśnić dlaczego i w jakich warunkach stany umysłowe pojawiają się w wyniku procesów zachodzących w mózgu, jaka jest struktura i własności relacyjne tych stanów. Zdarzenia neurofizjologiczne są substratem pozwalającym na istnienie umysłu, a więc są warunkiem koniecznym jego istnienia. Środowisko umożliwia utworzenie się w tym substracie reprezentacji regularności wykrywanych przez zmysły, pozwalając na sprawniejsze działanie organizmu, sterowanego zdolnym do adaptacji mózgiem. Powstanie zdarzenia umysłowego jest wynikiem rezonansu pomiędzy stanami zapamiętanymi (oczekiwaniami) i stanem bieżącym (np. doświadczeniem zmysłowym), czyli aktualizacji potencjalnych stanów wewnętrznych, modyfikowanej przez zewnętrzne bodźce. Nowe stany modyfikują istniejące ślady pamięci lub tworzą nowe stany, jeśli zostaną skategoryzowane jako dostatecznie odmienne i ważne." więcej »

03 XII 2005 | s. 25 | 328 KB

 

M. Hetmański, Maszyna Turinga a umysł ludzki.

opis: Artykuł dotyczy maszyna Turinga i ew. adekwatności jej jako modelu umysłu ludzkiego. Porusza w kolejności następujące zagadnienia: problem rozstrzygalności w matematyce (rozstrzygalność a algorytmizacja), podstawowe założenia maszyny Turinga, uniwersalność i ograniczenia maszyny Turinga i twierdzenie Gödla. Silną stroną artykułu jest to, iż autor nie tylko relacjonuje znane wyniki, ale również, podejmując z nimi dyskusję, przedstawia swoją propozycję maszynowego modelu umysłu ludzkiego. więcej »

09 VIII 2002 | s. 18 | 210 KB

 

K. Kamiennik, Johna Searle'a koncepcja świadomości.

opis: Zagadnienie świadomości jest prawdopodobnie najbardziej intrygującym i wszechobecnym źródłem problemów w całej historii filozofii. Z jednej strony nasza własna świadomość wydaje się najbardziej podstawowym ze znanych nam faktów, z drugiej natomiast – jest pojęciem niedefiniowalnym, nie potrafimy nic powiedzieć o jej naturze.

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że zdefiniowanie i opisanie świadomości jest zadaniem niezmiernie łatwym. Bo czyż nie jest tak, że przez całe życie mamy ciągły kontakt z naszą świadomością? Jeśli tak, to opisywanie świadomości jest tym samym, co opisywanie naszych własnych, świadomych doznań. Searle zauważa jednak, że zadanie to nie jest takie proste. więcej »

04 XII 2006 | s. 31 | 345 KB

 

M. Kasperski, Maszyny z... emocjami ludzi. Projektowanie relacji człowiek-robot.

opis: Kontakty międzyludzkie – personalne – to gra, w której uczestniczą minimum dwie osoby. Gracze zasiadają do gry znając i respektując jej zasady – jeśli chcą by kontakty ich były owocne. Co by się jednak stało, gdyby jednego z graczy zastąpić maszyną albo programem komputerowym imitującym osobę? Czy reguły gry uległyby zmianie? Czy też gracz-człowiek, pomimo wiedzy na temat swojego nie-ludzkiego partnera, zachowywałby się nadal tak, jak w kontaktach człowiek-człowiek? więcej »

02 I 2007 | s. 7 | 180 KB

 

M. Kasperski, W stronę twórczych maszyn. Wprowadzanie w tematykę.

opis: Czy komputery mogą być twórcze, w sensie twórczości artystycznej? Pisać wiersze, malować, komponować muzykę... Tekst pierwotnie ukazał się drukiem w kwartalniku literacko-filozoficznym "[fo:pa]" (październik 2005). więcej »

05 XI 2005 | s. 4 | 139 KB

 

M. Kasperski, Twarzą w twarz cz. 1 i cz. 2.

opis: O mózgowych podstawach rozpoznawania twarzy. Tekst pierwotnie ukazał się drukiem w czasopiśmie psychologicznym "Charaktery" (sierpień 2005).

20 IX 2005 | s. 2 | 256 KB | 212 KB

 

M. Kasperski, O rozszerzalności testu Turinga. Z filozofii SI.

opis: Tekst autorskiego pomysłu godzącego wizję SI przedstawioną przez Turinga, a związaną z maszynami myślącymi z tą zdefiniowaną przez Marvina Minsky'ego, a związaną z maszynami inteligentnymi na wzór inteligencji człowieka oraz z tą, która wyłania się z dzisiejszej robotyki kognitywnej, wzorowanej na inteligencji zwierząt. więcej »

22 VIII 2005 | s. 5 | 100 KB

 

M. Kasperski, Kiedy komputery będą odczytywać ludzkie emocje i na nie odpowiadać?

opis: Slajdy z wystąpienia pod tym samym tytułem, które miało miejsce 20 maja 2005 r., w ramach konferencji "RRR – Kognitywizm: Empatia", Lublin. więcej »

25 V 2005 | s. 13 | 390 KB

 

M. Kasperski, Android potrzebny od zaraz. Rozmyślania nad kategorią sztucznego człowieka w filozofii Sztucznej Inteligencji.

opis: W tekście autor zastanawia się nad problematycznością kategorii sztucznego człowieka, jako pewnego rodzaju lekarstwa na dzisiejszą rozmytość pojęcia "sztuczna inteligencja" obejmującego tak systemy ekspertowe, jak i programy do dowodzenia twierdzeń z zakresu logiki. Dostrzegając współczesne tendencje w ramach robotyki kognitywnej usiłuje zwrócić uwagę potrzebę zaistnienia tej kategorii.

15 III 2002

 

M. Kasperski, Test Turinga.

opis: Przedstawiam tekst, w którym poddany zostaje analizie test Turinga – podstawy, teoretyczne założenia, argumenty przeciw i za przyjęciem stanowiska z Can a Machine Think, w końcu i same konsekwencje wynikające dla tak pojętej metodologii badań nad umysłem i maszynami myślącymi (Sztucznej Inteligencji).

Tekst ten jest w zasadzie fragmentem mojej większej pracy – Wczoraj, dzisiaj, jutro Sztucznej Inteligencji, która stała się podstawą mej autorskiej książki pt. Sztuczna Inteligencja. Droga do maszyn myślących (Wyd. Helion, 2003). (zob. oficjalną stronę książki). więcej »

05 II 2002 | s. 33 | 387 KB

 

M. Kasperski, Kilka słów w kwestii Chińskiego Pokoju i dwu innych argumentów przeciw SI: R. Penrose'a i "z redukcjonizmu".

opis: Tekst o argumencie Chińskiego Pokoju i kontrargumentach w stosunku do niego; rozważany na podstawie publikacji J. Klocha Chiński Pokój. Eksperyment myślowy Johna Searle'a. Studium historyczno-filozoficzne (cz. 2), która wydała mi się spaczona dozą subiektywności wymienionego wyżej autora (jak się później miało okazać, tak samo uważa prof. W. Duch, z którym w tej sprawie się kontaktowałem).

Poza Chińskim Pokojem przetaczam i omawiam pokrótce dwa inne współczesne argumenty przeciw możliwości skonstruowania sztucznej inteligencji: 1) R. Penrose'a i 2) przeciw redukcjonizmowi. więcej »

07 I 2002 | s. 18 | 219 KB

 

M. Kasperski, Koncepcja powiązania mózg-umysł wyrażona przez M. S. Gazzanige w książce "O tajemnicach ludzkiego umysłu".

opis: Tekst stanowi w zasadzie usystematyzowanie poglądów Gazzanigi na temat relacji umysł-mózg. Jednak, co warte podkreślenia, jest on pisany z myślą odbiorcach, którzy z książką O tajemnicach ludzkiego umysłu, są już jako tako obeznani. Nie jest on zwyczajnym streszczeniem, a raczej usystematyzowaniem treści wyłożonych przez autora wyżej wymienionej pozycji. więcej »

07 VIII 2001 | s. 19 | 471 KB

 

P. Kołodziejczyk, Świadomość jako zjawisko biologiczne. Podejście Johna Searle'a.

fragment: "W poniższych rozważaniach staram się opisać i poddać analizie koncepcję świadomości w ujęciu Searle’a. Wychodząc od ontologicznych założeń leżących u podstaw teorii Searle’a podejmuję próbę ukazania pozytywnej i negatywnej warstwy jego analiz dotyczących zjawiska świadomości." więcej »

11 III 2005 | s. 13 | 176 KB

 

P. Kołodziejczyk, Zastosowanie kuhnowskiego pojęcia paradygmatu w analizie badań nad sztuczną inteligencją.

opis: Artykuł powstały na bazie wystąpienia Autora na III Filozoficznym Forum w Lublinie (maj 2004). więcej »

16 VIII 2004 | s. 7 | 124 KB

 

P. Kołodziejczyk, O pewnym nieporozumieniu oceny badań nad sztuczną inteligencją.

opis: Kilka słów krytycznych w stosunku do argumentu Penrose'a przeciw AI. więcej »

22 I 2004 | s. 5 | 239 KB

 

P. Kołodziejczyk, Superweniencja semantyczna, koneksjonizm a badania nad Sztuczna Inteligencją.

opis: Autorska propozycja semantyki obliczeniowej, opartej na relacji superweniencji, z implikacjami dla Sztucznej Inteligencji. więcej »

01 XII 2003 | s. 6 | 203 KB

 

P. Kołodziejczyk, Obliczanie, semantyka i superweniencja.

opis: Autor podejmuje się krótkiego omówienia następujących kwestii: ujęcia semantyki w mocnej wersji SI i jej krytyki oraz relacji superweniencji i semantyki obliczeniowej. więcej »

01 VII 2003 | s. 5 | 198 KB

 

P. Kołodziejczyk, I. Sobol, Koncepcja przedmiotu w M-ontologii formalnej.

opis: W swych rozważaniach autorzy rekonstruują i podejmuję analizę niektórych rozstrzygnięć dokonanych w ramach teorii Jacka Paśniczka, czyli M-ontologii, która główne założenia czerpie z koncepcji sformułowanej przez Alexiusa Meinonga. Wg autorów omówienie to wydaje się o tyle ważne, że propozycja J. Paśniczka oprócz implikacji formalnych posiada również doniosłe konsekwencje filozoficzne, a także ontologiczne. Warto tu wymienić między innymi: analizy dotyczące statusu światów możliwych, czy specyficzną koncepcję przedmiotu, której interpretacja jest tematem niniejszej pracy. [Na podstawie Wprowadzenia]. więcej »

01 VII 2003 | s. 5 | 97,7 KB

 

P. Kołodziejczyk, Logiczne i filozoficzne implikacje twierdzenia Gödla.

opis: Tekst wprowadzający w problematykę programu Hilberta i twierdzenia Gödla. więcej »

21 VI 2003 | s. 5 | 159 KB

 

P. Kołodziejczyk, Czy reguły obliczeniowe są wystarczającym warunkiem dla generowania semantyki?

opis: Szkic referatu wygłoszonego na II Filozoficznym Forum Młodych, Bielsko-Biała 2003. więcej »

18 V 2003 | s. 8 | 119 KB

 

P. Kołodziejczyk, Rola teorii obliczalności w badaniach nad AI.

opis: Celem artykułu "jest próba uchwycenia związków pomiędzy matematyczną teorią obliczalności, a badaniami nad sztuczną inteligencją". Podstawowym pytaniem jakie stawia autor brzmi: "czy włączenie teorii obliczalności w ramy AI jest koniecznym warunkiem prowadzenia badań nad sztuczną inteligencją?". więcej »

13 II 2003 | s. 10 | 253 KB

 

P. Kołodziejczyk, Związek logiki kwantyfikatorów rozgałęzionych i teorii sieci semantycznych w badaniach nad sztuczną inteligencją.

fragment: "Tematyka tego artykułu oscyluje wokół jednego z kluczowych problemów badań nad sztuczną inteligencją, a mianowicie – zagadnienia reprezentacji reprezentacji wiedzy przez systemy przetwarzające informację". więcej »

01 I 2003 | s. 5 | 212 KB

 

P. Kołodziejczyk, Funkcjonalizm jako filozoficzna podstawa teorii Sztucznej Inteligencji.

opis: W pracy zostaje przedstawione stanowisko funkcjonalizmu, zapoczątkowane przez H. Putnama, jako swego rodzaju metodologia SI. Zostały tu omówione: założenia obliczeniowej teorii umysłu; rola podejścia funkcjonalistycznego dla ogólnych teorii umysłu – z rozróżnieniem stanowiska ortodoksyjnego, umiarkowanego i komputerowego; i w rezultacie przedstawione implikacje funkcjonalizmu dla SI. więcej »

04 VII 2002 | s. 10 | 155 KB

 

P. Kołodziejczyk, Intencjonalność a komputery. Krytyka J. Searle'a mocnej wersji AI.

opis: Omówienie stanowiska J. Searle'a wobec intencjonalności komputerów. W tym: główne założenia stanowiska funkcjonalnego; problematyka intencjonalności w mocnej wersji AI [strong AI] i rekonstrukcja krytyki tego stanowiska, dokonana pierwotnie przez J. Searle'a. więcej »

29 VI 2002 | s. 4 | 158 KB

 

P. Kołodziejczyk, Lingwistyka Chomsky'ego wobec badań nad sztuczną inteligencją.

opis: W artykule poruszana jest problematyka koncepcji gramatyki generatywnej N. Chomsky'ego i jej wpływ na badania z zakresu Sztucznej Inteligencji. Są tam omówione: główne założenia lingwistyki matematycznej wraz z jej interpretacjami; semantyczne aspekty lingwistyki Chomsky'ego; rola lingwistyki matematycznej dla rozwoju SI. więcej »

22 VI 2002 | s. 17 | 226 KB

 

P. Kołodziejczyk, Implikacje behawioryzmu w badaniach nad sztuczną inteligencją.

opis: Czterostronicowy, acz syntetyczny, tekst na temat wpływu założeń behawioralnych na metodologię SI. więcej »

13 V 2002 | s. 4 | 94 KB

 

P. Kołodziejczyk, Między fenomenologią a cognitive science. Johna Searle'a teoria intencjonalności.

opis: Wnikliwa analiza pojęcia intencjonalności w filozofii J. Searle'a, poprzedzona o dociekania nad miejscem tej kategorii u F. Brentany oraz u K. Twardowskiego. Prócz tego, porusza on kwestię psychologizmu i antypsychologizmu (tu G. Frege) tak w filozofii, jak i w przyrodoznawstwie, na przełomie XIX i XX wieku. więcej »

05 V 2002 | s. 30 | 315 KB

 

G. Króliczak, Czy iluzje zwodzą jedynie "oko", lecz nie rękę?

opis: Powyższy artykuł jest znacznie rozbudowaną częścią doktoratu Grzegorza Króliczaka. Zamysłem autora jest przede wszystkim próba obrony hipotezy Melvyna A. Goodale'a i A. D. Milnera o "dwóch mózgach wzrokowych". Przyczynkiem do tego są świetnie zrelacjonowane eksperymenty dotyczące prezentacji generujących iluzje i ich wpływ na spostrzeganie oraz system wzrokowo-motoryczny. Przede wszystkim jest tutaj przedstawiona w sposób bardzo klarowny tzw. iluzja Ebbinghausa. więcej »

16 I 2002 | s. 15 | 322 KB

 

M. Nowicki, T. Jarmużek, Psychoontologiczne teorie Edyty Stein i Romana Ingardena.

opis: Tekst stanowi próbę przybliżenia i rozstrzygnięcia sporu o możliwości odczytywania cudzych stanów psychicznych, z wiedzą o stanie psychofizycznym osoby drugiej. więcej »

06 IV 2002 | s. 27 | 291 KB

 

M. Nowicki, Syntaktyczne twierdzenia limitacyjne, wyłożone sposobem Turinga, z konkluzjami Chatina.

opis: Praca prezentuje "tajniki" maszyny Turinga – bardzo formalnie. Dodam, iż praca ta została uznana za najlepszą pracę magisterską na filozofii (UMK, Toruń) w roku 2000.

25 XI 2000

 

A. Pacholik-Żuromska, Sposoby przedstawiania a postawy propozycjonalne – elementy filozofii kognitywnej Jerry'ego Fodora.

opis: Jest to artykuł napisany na podstawie wystąpienia autorki, które miało miejsce na I Ogólnopolskim Filozoficznym Forum Młodych w Cieszynie. Dotyczy zaś koncepcji języka myśli [mentalese] Jerry'ego Fodora. więcej »

12 VI 2002 | s. 10 | 124 KB

 

R. Palczewski, Wiedza i mądrość. Ujęcie Keitha Lehrera.

opis: Kolejny tekst z zakresu logiki, tym razem dotyczy zagadnienia definiowalności wiedzy i mądrości. Dodam, że został wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Kognitywnej (Toruń, 8-9 XII 2000), w ramach tego winien się ukazać w materiałach pokonferencyjnych.

20 IX 2001

 

R. Palczewski, Reprezentacja logiczna wiedzy i przekonania. Podstawowe problemy logiki epistemicznej.

opis: Praca magisterska z zakresu logik epistemicznych, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Perzanowskiego (dyr. Instytutu Logiki UMK Toruń, UJ). Kompendium wiedzy w zakresie wyżej wspomnianych logik epistemicznych, które wykorzystywane są przy opracowywaniu implementacji wiedzy, sądów i przekonań dla maszyn inteligentnych (mających być inteligentnymi). więcej »

19 IV 2002 | s. 104 | 917KB

 

R. Piłat, Percepcja głębi.

opis: O problemie Molynouxa.

Tekst stanowi podstawę wystąpienia wygłoszonego przez prof. Roberta Piłata na forum uczestników Konserwatorium Kognitywnego, zorganizowanego przez IF UMK (Toruń) w dniu 23 V 2000. więcej »

25 XI 2001 | s. 11 | 266KB

 

S. Wacewicz, Ewolucja języka. Wprowadzenie.

opis: Ewolucja języka (evolution of language) to szerokie, interdyscyplinarne pole badawcze, dotyczące powstania i rozwoju u naszych ewolucyjnych przodków zdolności do komunikacji językowej, nie występującej u innych zwierząt. Obecny artykuł ma za zadanie dostarczenie Czytelnikowi niezbędnych ogólnych informacji wstępnych dotyczących zagadnień związanych z ewolucją języka. więcej »

11 II 2007 | s. 7 | 303KB

 

D. Wiener, Koncepcja świadomości Antonio Damasio, przedstawiona w książce "The feeling of what happens: body and emotion in making of consciousness".

opis: Referat wygłoszony na Sympozjum Kognitywnym 2000: Subiektywność a świadomość (Obrzycko, 4-6 V 2000). Warto może tutaj dodać, że książka autorstwa Damasio ukazała się już w polskim przekładzie (Macieja Karpińskiego), pt. Tajemnica świadomości. Jak ciało i emocje współtworzą świadomość (Wyd. Rebis, Poznań 2000). Postarałem się zatem by wszystkie terminy niejednoznaczne były porównane z polskim, oficjalnym tłumaczeniem. więcej »

01 XII 2001 / 15 X 2002 | s. 14 | 213 KB

 

_

© Marek Kasperski / 2000-2009

 

Szukaj w wortalu

_

Oferta e-sklepu

okładkiTematyka: filozofia umysłu, filozofia języka, neuroscience, psychologia kognitywna, robotyka, sztuczna inteligencja

Autorzy: Arbib, Boden, Breazeal, Calvin, Churchland, Dennett, Edelman, Ekman, Gazzaniga, Greenfield, Hofstadter, Johnson-Laird, Kurzweil, Loftus, McCorduck, Minsky, Moravec, Norman, Pylyshyn, Searle, Schank, Stillings, Wortman...

więcej »

_

Oferta Partnerów

okładkaT. Stafford, M. Webb, 100 sposobów na zgłębienie tajemnic umysłu, Onepress 2006.

Nowości z wyd. Helion

_

Nasi Partnerzy

baner.baner.

_