głównakognitywistykaencyklopedianauki o mózguSI i robotykaartykułyksiążkiz krajuwydarzenialinkio stroniepomoc
baner

Przejdź niżej

_

Przejrzyj dział

_

Dorobek Redakcji strony

Marek Kasperski
okładka2007, konsultacja merytoryczna: D. Casacuberta, Umysł. Czym jest i jak działa, Świat Książki.

_

okładka2006, redakcja merytoryczna: T. Stafford, M. Webb, 100 sposobów na zgłębienie tajemnic umysłu, Onepress.

_

okładka2005, redakcja merytoryczna: J. Hawkins, S. Blakeslee, Istota inteligencji, Onepress.

_

okładka2003, książka autorska: M. Kasperski, Sztuczna Inteligencja, Helion, (nakład wyczerpany).

_

Tomasz Komendziński
okładkaredaktor pisma: "Theoria et Historia Scientiarum. An International Interdisciplinary Studies".

_

okładka2003, redakcja: O myśleniu procesualnym: Charles Hartshorne i Charles Sanders Peirce, Wyd. UMK.

_

okładka2002, redakcja merytoryczna: S. Pinker, Jak działa umysł, Książka i Wiedza.

_

okładka2002, redakcja wraz z A. Szahajem: Filozofia amerykańska dziś, Wyd. UMK.

_

Leszek Nowaczyk
2006, redakcja merytoryczna: Rusz głową -  jak szybko podnieść poziom swojej inteligencji, Świat Książki.
_

 

 
Tu jesteś: o stronie

_

10 sierpnia 2010
ostatnia modyfikacja

dane podstawowe

Profil

Kognitywistyka.net to wortal naukowy poświęcony naukom kognitywnym, tj. problematyce umysłu, jego podstawie – mózgowi – i Sztucznej Inteligencji (jako modelom i symulacjom zdolności umysłowych).

 

Misja

Naszą misją jest:

 1. dostarczanie kompetentnej treści, spełniającej wymogi naukowości i edukacyjności, dla osób zainteresowanych naukami kognitywnymi oraz dyscyplinami, które wchodzą w skład kognitywistyki.

 2. zaznajamianie szerszej społeczności nt. kognitywistyki jako nowej, naszym zdaniem mającej przed sobą świetlaną przyszłość, dyscypliny naukowej.

 3. utworzenie z wortalu kognitywistyka.net platformy integrującej polskie środowisko kognitywistyczne.

 

Osiągnięcia

media.

 • X 2006: "Dobra strona", tytuł przyznany przez katalog gwiazdor.pl.

 • II 2004: "Strona dnia", tytuł nadany przez redakcję pisma "PC World Komputer".

 • XII 2003: wyróżnienie przez redakcję serwisu reporter.pl odznaką "Ciekawa strona".

 • XI 2002: Golden Web Awards.

Informacje o wortalu znalazły się w:

 • I 2008: pismo UMK w Toruniu "Głos Uczelni" (Nr 1 (263)/2008, s. 14)

 • XI 2005: katalog "ePhilosopher".

 • III 2004: czasopismo psychologiczne "Charaktery".

 • III 2003: katalog "Encyclopedia of Psychology".

 • XII 2002: katalog łącz gazeta.pl.

 • VI 2002: CD magazynu "Internet" (Nr 6/2002).

 • V 2002: "Chip" (Nr 5/2002, s. 116).

 • V 2002: "Wiedza i Życie" (Nr 5/2002, s. 11).

 • X 2001: "Internet dla każdego" (Nr 71, 2001).

 

_

redakcja

_

Marek J. Kasperski (red. nacz.)

Marek Kasperski.

kompetencje:

 • właściciel firmy ThinkLab (usability, architektura informacji, user experience), wcześniej m.in. dyrektor działu User Experience w agencji interaktywnej MRM Worldwide będącej częścią McCann Erickson.
 • mgr filozofii (UMK, Toruń), w latach 2005-2008 asystent w Zakładzie Filozofii Współczesnej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego,
 • kognitywista: absolwent 3-letniego fakultetu z zakresu nauk kognitywnych (UMK), członek Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego,
 • informatyk: w latach (2003-2007) pracownik Ośrodka Informatycznego Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, udział w projektach z IT, współpraca z Intel Technology Polska (2005),
 • wykładowca psychologii kognitywnej w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (2004-2005).

książki:

zainteresowania: projektowanie relacji człowiek-komputer (Human-Computer Interaction) wykorzystujących metodykę User-Centered Design (UCD), neuropsychologia, nauki kognitywne, filozofia Sztucznej Inteligencji, socjorobotyka, problem twórczości komputerów, CyberArt.

kontakt: mjkasperskikognitywistyka.net

Mój blog

Więcej: strona domowaPaintBot | nakanapie.pl

 

Sławek Wacewicz (z-ca red. nacz., administrator Forum)

Sławomir Wacewicz.

kompetencje:

 • dr filologii angielskiej, UMK Toruń.
 • mgr filozofii, UMK Toruń.

zainteresowania: ewolucja języka i umysłu, psychologia ewolucyjna; pojęcia, kategoryzacja

kontakt: swacewiczkognitywistyka.net

 

Tomasz Komendziński (Forum In English)

 

kompetencje:

 • dr filozofii i nauczyciel akademicki (Zakład Filozofii Współczesnej, Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń).
 • prowadzący zajęcia m.in. z: kognitywistyka (lingwistyka kognitywna, poznanie ucieleśnione), teoria poznania, neurofenomenologia.
 • redaktor "Theoria et Historia Scientiarum. An International Interdisciplinary Studies".
 • członek m.in. takich towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Society for Philosophy of Creativity, USA, Charles S. Peirce Society (USA), Society for Advancement of American Philosophy (USA), European Society for Process Thought (Belgia), Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne.

książki:

 • autor: "Znak triadyczny w aspekcie ciągłości interpretacyjnej. Semiotyka Peirce'a między percepcją i recepcją", UMK, Toruń 1995.
 • redaktor: "O myśleniu procesualnym: Charles Hartshorne i Charles Sanders Peirce", Toruń 2003, wraz z A. Szahajem (red.), "Filozofia amerykańska dziś", Toruń 1999.
 • red. merytoryczny: konsultacja tłumaczenia trzytomowego podręcznika do filozofii umysłu Thomasa Metzingera dla PWN; P. Gardenfors, "Jak homo stał się sapiens”, Wyd. Santorski, 2005; S. Pinker, "Jak działa umysł", Książka i Wiedza, 2002.

zainteresowania: kognitywistyka, umysł ucieleśniony, filozofia amerykańska, filozofia języka, pragmatyzm, semiotyka, Charles Sanders Peirce.

kontakt: tkomendzinskikognitywistyka.net

 

Leszek Nowaczyk (moderator Forum)

Leszek Nowaczyk.

kompetencje:

 • mgr inż., absolwent Wydziału Informatyki Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie (1985).
 • Praca dla przedsiębiorstw polskich i zagranicznych na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla.
 • Obecnie niezależny doradca, project manager i trener w obszarze zarządzania, organizacji pracy, kształcenia trenerów i zarządzania projektami.
 • Certyfikowany trener REFA Bundesverband e. V.

zainteresowania: inteligencja, psychologia (ze szczególnym uwzględnieniem psychologii poznania i psychoneurologii), zastosowanie wiedzy z zakresu nauk kognitywnych do skutecznego nauczania.

kontakt: lnowaczykkognitywistyka.net

 

Maria Borkowska (dział aktualności)

Maria Magdalena Borkowska

kompetencje:

 • doktorantka filozofii UMK, Toruń.
 • członek korespondencyjny Sekcji Neurokognitywistycznej Koła Naukowego Studentów Psychologii KUL

zainteresowania naukowe: filozofia świadomości.

zainteresowaniapozanaukowe: literatura polska i rosyjska, kino europejskie, azjatyckie; autorka wierszy i opowiadań.

kontakt: mborkowskakognitywistyka.net

Mój blog

 

Magdalena Reuter (dział aktualności)

Magdalena Reuter

kompetencje:

 • doktorantka w Zakładzie Epistemologii i Kognitywistyki w Instytucie Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

zainteresowania: filozofia i ewolucja umysłu, psychologia procesów poznawczych, neuropsychologia.

kontakt: mreuterkognitywistyka.net

 

Jacek S. Podgórski (dział encyklopedia; redaktor techniczny)

Jacek Seweryn Podgórski

kompetencje:

 • mgr filozofii (specjalność kognitywno-ontologiczna, UMK Toruń 2006), członek PTBG.
 • doktorant w Zakładzie Filozofii Przyrody, UMK, Toruń.
 • pracownik naukowo-dydaktyczny w WSZŚ w Tucholi, prowadzący ćwiczenia z filozofii (od 2006 do 2008).
 • członek korespondencyjny Sekcji Neurokognitywistycznej Koła Naukowego Studentów Psychologii KUL

zainteresowania naukowe: antropologia poznawcza, filozofia biologii (autopoiesis), filozofia  ucieleśnienia.

zainteresowania pozanaukowe: John Cage, kolekcjonowanie komiksów, entomologia.

kontakt: jpodgorskikognitywistyka.net

Mój blog

Więcej: myspace account

 

Marek Goliasz (dział aktualności)

Jacek Seweryn Podgórski

kompetencje:

 • student kognitywistyki na UAM w Poznaniu.
 • członek Koła Nauk o Poznaniu i Komunikacji.

zainteresowania naukowe:zastosowania kognitywistyki, botyka, Sztuczna Inteligencja, modele umysłu, usability.

zainteresowania pozanaukowe: perkusja, hodowla myszy rasowych, webmastering.

kontakt: marekgoliaszwp.pl

Mój blog

 

Kamila Szulc (korespondencja z zagranicy)

Kamila Szulc.

kompetencje:

 • doktorantka biomedycznego obrazowania (New York University School of Medicine),
 • członek: ISMRM, Phi Beta Delta (National Honor Society in International Education), Psi Chi (National Honor Society in Psychology).

zainteresowania: techniki neuroobrazowania mózgu, neuronalne korelaty przetwarzania informacji lingwistycznych, filozofia Sztucznej Inteligencji.

kontakt: kszulckognitywistyka.net

 

Janek Wójcik (prowadzący dział Nauki o mózg (neuroscience))

 

kompetencje:

 • doktorant w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

zainteresowania: neuropsychologia kliniczna i cognitive neuroscience.

kontakt: jwojcikkognitywistyka.net

 

Adam Garstka (korespondencja z Krakowa)

 

kompetencje:

 • student psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków,
 • student informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków.

zainteresowania: cognitive modeling, psychologia ewolucyjna, percepcja.

kontakt: garstekgmail.com

 

Dariusz Zapała (korespondencja z Lublina)

 

kompetencje:

 • student psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
 • przewodniczący Sekcji Neurokognitywistycznej Koła Naukowego Studentów Psychologii KUL.

zainteresowania: social cognitive neuroscience, neurony lustrzane, operacje wyobrażeniowe, chronobiologia, psychofizjologia procesów poznawczych.

zainteresowania pozanaukowe: twórczość Stanisława Lema, kultura żydowska i irlandzka, malarstwo Hieronima Boscha. 

kontakt: d.zapalagmail.com

 

Paweł Łupkowski (korespondencja z Poznania)

kompetencje:

 • doktorant w Instytucie Psychologii (Zakład Logiki i Kognitywistyki), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

zainteresowania: test Turinga, logika pytań.

kontakt: pawel.lupkowskiamu.edu.pl

 

 

_

współpraca

_

robonetRoboNET.pl jest wortalem stworzonym dla wszystkich pasjonatów robotyki w Polsce. To kompetentne źródło informacji z tej nowoczesnej dziedziny nauki.

Wortal umożliwia wymianę doświadczeń pomiędzy użytkownikami serwisu, a także dostarcza produkty z świata robotyki.

 

Osoby:

 • Mikołaj Pawlak (moderator Forum tematycznego: neuroscience),

Współpracowali też:

 • Marcin Ciesielski,
 • Liliana Dobrzańska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń),
 • Piotr Kołodziejczyk (Uniwersytet Rzeszowski),
 • Maciej Nowicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń).

» I Ty dołącz do współpracowników!

 

_

© Marek Kasperski / 2000-2009

 

Szukaj w wortalu

_

Oferta e-sklepu

okładkiTematyka: filozofia umysłu, filozofia języka, neuroscience, psychologia kognitywna, robotyka, sztuczna inteligencja

Autorzy: Arbib, Boden, Breazeal, Calvin, Churchland, Dennett, Edelman, Ekman, Gazzaniga, Greenfield, Hofstadter, Johnson-Laird, Kurzweil, Loftus, McCorduck, Minsky, Moravec, Norman, Pylyshyn, Searle, Schank, Stillings, Wortman...

więcej »

_

Oferta Partnerów

okładkaT. Stafford, M. Webb, 100 sposobów na zgłębienie tajemnic umysłu, Onepress 2006.

Nowości z wyd. Helion

_

Nasi Partnerzy

baner.baner.

_