forumsklepmapakontakt

głównakognitywistykaencyklopedianauki o mózguSI i robotykaartykułyksiążkiz krajuwydarzenialinkio stroniepomoc
baner

Przejdź niżej

_

Przejrzyj dział

_

Dorobek Redakcji strony

Marek Kasperski
okładka2007, konsultacja merytoryczna: D. Casacuberta, Umysł. Czym jest i jak działa, Świat Książki.

_

okładka2006, redakcja merytoryczna: T. Stafford, M. Webb, 100 sposobów na zgłębienie tajemnic umysłu, Onepress.

_

okładka2005, redakcja merytoryczna: J. Hawkins, S. Blakeslee, Istota inteligencji, Onepress.

_

okładka2003, książka autorska: M. Kasperski, Sztuczna Inteligencja, Helion, (nakład wyczerpany).

_

Tomasz Komendziński
okładkaredaktor pisma: "Theoria et Historia Scientiarum. An International Interdisciplinary Studies".

_

okładka2003, redakcja: O myśleniu procesualnym: Charles Hartshorne i Charles Sanders Peirce, Wyd. UMK.

_

okładka2002, redakcja merytoryczna: S. Pinker, Jak działa umysł, Książka i Wiedza.

_

okładka2002, redakcja wraz z A. Szahajem: Filozofia amerykańska dziś, Wyd. UMK.

_

Leszek Nowaczyk
2006, redakcja merytoryczna: Rusz głową -  jak szybko podnieść poziom swojej inteligencji, Świat Książki.
_

 

 
Tu jesteś: Sztuczna Inteligencja i robotyka / definicje

_

10 sierpnia 2010
ostatnia modyfikacja

książki z SI

Spis książek dzięki serwisowi: nakanapie.pl (książki, audiobooki, e-booki).

 

A

J. Apter, Komputery a psychika. Symulacja zachowania, WNT, Warszawa 1973.

J. Arabas, Wykłady z algorytmów ewolucyjnych, WNT, Warszawa 2001.

W. R. Ashby, Wstęp do cybernetyki, tłum. B. Osuchowska, A. Gosiewski, PWN, Warszawa 1963.

M. A. Arbib, Mózg, maszyna, matematyka, PWN, Warszawa 1968.

M. A. Arbib, Mózg i jego modele, tłum. S. Bogusławki, S. Weinfeld, PWN, Warszawa 1977.

W. Findeisen (red.), Automatyka i systemy informacyjno-decyzyjne, 2001.

H. Kwaśnicka (red.), Algorytmy ewolucyjne – przykłady zastosowań, Zeszyty Naukowe, seria: Sztuczna Inteligencja, Nr 1, Prace Naukowe Wydziałowego Zakładu Informatyki Politechniki Wrocławskiej, Koło Naukowe Sztucznej Inteligencji, CJANT, Wrocław 2002.

 

B

A. Baborski, Efektywne zarządzanie a sztuczna inteligencja, Akademia Ekonomiczna, Wrocław.

Cz. Basztura, Rozmawiać z komputerem, Wrocław 1992.

B. Beliczyński, Przyrostowa aproksymacja funkcji za pomocą sieci neuronowych, 2000.

E. C. Berkeley, Rewolucja maszyn matematycznych, tłum. L. Szczerba, PWN, Warszawa 1969.

M. Białko, Podstawowe właściwości sieci neuronowych i hybrydowych systemów ekspertowych, 2000.

J. Bień, W. Łukasiewicz, S. Szpakowicz, Wprowadzenie do systemu MARYSIA, Wydawnictwa UW, Warszawa 1973.

L. Bolc, Wprowadzenie do uczenia się maszyn, 1992.

L. Bolc, A. Mykowiecka, Podstawy przetwarzania języka naturalnego. Wybrane metody formalnego zapisu składni, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ.

L. Bolc, J. Zaremba, Wprowadzenie do uczenia maszyn, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ.

L. Bolc, K. Dziewicki, P. Rychlik, A. Szałas, Wnioskowanie w logikach nieklasycznych. Podstawy teoretyczne, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ.

J. D. Bolter, Człowiek Turinga, tłum. T. Goban-Klas, PIW, Warszawa 1990.

H. Borko (red.), Maszyny cyfrowe w badaniach naukowych, WNT, Warszawa 1962.

Z. Bubnicki (red.), Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe, t. 1-2, 2000.

Z. Bubnicki, Wstęp do systemów ekspertowych, PWN, Warszawa 1990.

A. Buller, Sztuczny mózg. To już nie fantazje, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998.

 

C

J. Chromiec, E. Strzemieczna, Sztuczna inteligencja. Podstawowe metody konstrukcji i analizy systemów eksperckich, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1994.

E. Chwiałkowska, Sztuczna inteligencja w Systemach Eksperckich, Wyd. Mikom, 1991.

P. Cichosz, Systemy uczące się, WNT, Warszawa 2000.

J. Z. Cypkin, Podstawy teorii układów uczących się, tłum. M. Inkielman, WNT, Warszawa 1973.

J. Cytowski, Metody i algorytmy sztucznej inteligencji w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa1999.

J. Cytowski, Algorytmy genetyczne, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ.

 

D

M. Dąbrowski, Praktyczne aspekty sztucznej inteligencji, 1993.

E. Dobryjanowicz, Podstawy przetwarzania języka naturalnego. Wybrane metody analizy składniowej, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ.

W. Duch, T. Kucharski, J. Gomuła, R. Adamczak, Metody uczenia maszynowego w analizie danych psychometrycznych. Zastosowanie do wielowymiarowego kwestionariusza osobowości MMPI-WISKAD, Toruń 1999.

W. Duch, J. Korbicz, L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz (red.), Sieci neuronowe, Exit, 2000.

W. Duch, J. Korbicz, L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz, Biocybernetyka 2000: Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2000.

A. Ducrocq, Era robotów, tłum. R. Romicki, PWN, Warszawa 1960.

G. B. Dyson, Darwin wśród maszyn. Rzecz o ewolucji inteligencji, tłum. R. Piotrowski, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005.

R. K. Dyvbig, Scheme, WNT, Warszawa 1996.

Dziś i jutro maszyn cyfrowych, PWN, Warszawa.

 

E

T. Ellen, Sztuczne życie. Zestaw narzędzi badacza, SAMS Publishing, 1994.

 

F

E. A. Feigenbaum, J. Feldman (red.), Maszyny matematyczne i myślenie, PWN, Warszawa 1972.

 

G

D. E. Goldeberg, Algorytmy genetyczne i ich zastosowania, tłum. K. Grygiel, WNT, Warszawa 1995; Wyd. II Warszawa 1998; Wyd. III 2003.

T. A. Grzeszczyk, Metoda prognozowania integrująca sieci neuronowe i zbiory przybliżone w zastosowaniach organizatorskich, 2002.

 

H

E. Hajnicz, Reprezentacja logiczna wiedzy zmieniającej się w czasie, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ.

J. Hawkins, S. Blakeslee, Istota inteligencji, tłum. T. Walczak, Onepress, Gliwice 2006.

P. Helt, Metody sztucznej inteligencji w elektroenergetyce, 2000.

J. Hertz, A. Krogh, R. G. Palmer, Wstęp do teorii obliczeń neuronowych, tłum. S. Jankowski, WNT, Warszawa 1991, Wyd. II Warszawa 1995.

M. Hetmański, Umysł a maszyny. Krytyka obliczeniowej teorii umysłu, Wyd. UMCS, Lublin 2000.

Z. Hippe, Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w chemii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1993.

A. Hodges, Turing, tłum. J. Nowotniak, Amber, Warszawa 1997.

M. Hołyński, Sztuczna inteligencja, Wiedza Powszechna, Warszawa 1979.

M. Hołyński, Maszyny jak ludzie, Iskry, Warszawa 1984.

J. E. Hopcroft, J. D. Ullman, Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994.

 

J

J. Jagielski, Inżynieria wiedzy w systemach ekspertowych, 2001.

 

K

T. Kacprzak, K. Ślot, Sieci neuronowe komórkowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995.

M. J. Kasperski, Sztuczna Inteligencja. Droga do myślących maszyn, Helion, Gliwice 2003.

L. Kiełtyka (red.), Inteligentny system prognozowania, 2000.

J. Kloch, Świadomość komputerów: argument Chińskiego Pokoju w krytyce sztucznej inteligencji według Johna Searle'a, Wyd. Biblos, Tarnów 1996.

M. A. Kłopotek, Inteligentne wyszukiwarki internetowe, Exit, 2001.

M. Kłopotek (red.), Sztuczna inteligencja – nowe wyzwania SzI-16 '2001, 2001.

R. Knosala, Zastosowania metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji, 2002.

J. Korbicz (red.), Diagnostyka procesów, 2002.

J. Korbicz, A. Obuchowicz, D. Uciński, Sztuczne sieci neuronowe. Podstawy i zastosowania, Akademicka Oficyna Wydawnicza, 1994.

S. Kozielski, Z. Szczerbiński, Komputery równoległe, WNT, Warszawa 1993.

H. Kwaśnicka, Obliczenia ewolucyjne w sztucznej inteligencji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1999.

A. Kwiatkowska, Systemy wspomagania decyzji, 2001.

 

L

P. T. Lesiak, Inteligentna technika pomiarowa, 2001.

Logika formalna, zarys encyklopedyczny z zastosowaniem do informatyki i lingwistyki, PWN, Warszawa 1987.

 

Ł

A. Łachwa, Rozmyty świat zbiorów, liczb, relacji, faktów, reguł i decyzji, Exit, 2001.

 

M

J. Mańdziuk, Sieci neuronowe typu Hopfielda. Teoria i przykłady zastosowań, Exit, 2000.

W. Marciszewski, Sztuczna inteligencja, Znak, Kraków 1998.

J. Martin, Dialog człowieka z maszyną cyfrową, tłum. C. Syc i inni, WNT, Warszawa 1976.

T. Masters, Sieci neuronowe w praktyce. Programowanie w języku C++, WNT, Warszawa 1996.

M. Mazur, Cybernetyka i charakter, Wyd. Aula, Wyd. II 1996; Wyd. III Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa 1999.

P. Menzel, F. D'Aluisio, Robo Sapiens. Czy roboty mogą myśleć?, tłum. K. Tchoń, Wyd. G + J Gruner + Jahr Polska, 2002.

Z. Michalewicz, Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne, WNT, Warszawa 1998.

W. Miszalski, Z. Świątnicki, R. Wantoch-Rekowski, Inteligentne roboty wojskowe, Dom Wydawniczy Bellona, 2001.

A. Mrozek, L. Plonka, Analiza danych metodą zbiorów przybliżonych. Zastosowania w ekonomii, medycynie i sterowaniu, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1999.

J. Mulawka, Systemy ekspertowe, WNT, Warszawa 1996.

A. Mykowiecka, Podstawy przetwarzania języka naturalnego. Metody generowania tekstów, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ.

 

N

V. M. Nazaretov, Techniczna imitacja intelektu, 1991.

J. von Neumann, Maszyna matematyczna i mózg ludzki, tłum. K. Szaniawski, Warszawa 1963.

J. Nowak, Wprowadzenie do matematycznego formułowania problemów decyzyjnych, Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa 1999.

 

O

S. Osowski, Sieci neuronowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1994.

S. Osowski, Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym.

S. Osowski, Sieci neuronowe do przetwarzania informacji, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.

 

P

Z. Pawlak, Automatyczne dowodzenie twierdzeń, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1965.

R. Penrose, Nowy umysł cesarza: o komputerach, umyśle i prawach fizyki, tłum. P. Amsterdamski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995; Wyd. II Warszawa 2000.

A. Piegat, Modelowanie i sterowanie rozmyte, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ.

 

R

E. Radosiński, Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej, 2001.

D. Rutkowska, Inteligentne systemy obliczeniowe. Algorytmy i sieci neuronowe w systemach rozmytych, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1997.

D. Rutkowska, Inteligentne systemy obliczeniowe, 1997.

D. Rutkowska, M. Piliński, L. Rutkowski, Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.

L. Rutkowski, Sieci neuronowe i neurokomputery, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1998.

 

S

A. Scott, Schody do umysłu. Nowa kontrowersyjna wiedza o świadomości, tłum. H. Barańska, WNT, Warszawa 1999.

J. R. Searle, Umysł, mózg i nauka, PWN, Warszawa 1995.

A. Skowron, Podstawy sztucznej inteligencji, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa.

W. Słuckin, Mózg i maszyny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1957.

B. Stefanowicz, Metody sztucznej inteligencji i systemy ekspertowe, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1993; Wyd. II Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania , Warszawa 2000; Wyd. III Warszawa 2001.

B. Stefanowicz, Systemy eksperckie, 2001.

A. Szałas, Zarys dedukcyjnych metod automatycznego wnioskowania, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1992.

E. Szumakowicz (red.), Granice sztucznej inteligencji. Eseje i studia, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2000.

W. Świątnicki, Z. Świątnicki, Bronie inteligentne, Dom Wydawniczy Bellona, 1992.

Z. Świątnicki, R. Wantoch-Rękowski, Sieci neuronowe w zastosowaniach wojskowych, Wyd. I 1998; Wyd. II Dom Wydawniczy Bellona, 2000.

 

T

R. Tadeusiewicz (red.), Wprowadzenie do sieci neuronowych, Wyd. StatSoft, Kraków 1998.

R. Tadeusiewicz, Elementarne wprowadzenie do techniki sieci neuronowych z przykładowymi programami, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ.

R. Tadeusiewicz, Sygnał mowy, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1988.

R. Tadeusiewicz, Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Wyd. II 1993.

R. Tadeusiewicz, System do poglądowego przedstawienia właściwości sieci neuronowych.

J. Tchórzewski (red.), Sztuczna inteligencja SzI – 15'2000, 2000.

J. Tchórzewski (red.), Sztuczna inteligencja – jej nowe oblicze, 1999.

J. Tchórzewski, Sztuczna inteligencja, 1998.

J. Tchórzewski, Sztuczna inteligencja i inżynieria finansowa CIR-12'97, 1997.

J. Tchórzewski, Inżynieria rozwoju systemów, 1990.

 

V

Z. Vetulani, W. Abramowicz, G. Vetulani (red.), Język i Technologia, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1996.

 

W

N. Wiener, Cybernetyka, czyli sterowanie i komunikacja w zwierzęciu i maszynie, tłum. J. Mieścicki, PWN, Warszawa 1971.

D. H. Wilson, Jak przetrwać bunt robotów? Czyli jak bronić się przed nadchodzącą rebelią, tłum. M. Kowasz, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2006.

J. Woźnicki, Podstawowe techniki przetwarzania obrazu, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1996.

K. Wojciechowski, System z niepewnością ograniczoną. Model, analiza i modyfikacja. Podejmowanie decyzji reguły decyzyjne, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ.

M. Wójcik, Zasada rezolucji. Metoda automatycznego wnioskowania, PWN, Warszawa 1991.

 

Y

G. Yeffeth, Wybierz czerwoną pigułkę. Nauka, filozofia i religia w Matrix, tłum. W. Derechowski, Helion, Gliwice 2002.

 

Z

T. Zielińska, Maszyny kroczące. Podstawy, projektowanie, sterowanie i wzorce biologiczne, PWN, Warszawa 2003.

J. Zieliński (red.), Inteligentne systemy w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000.

J. Żurada, M. Barski, W. Jędruch, Sztuczne sieci neuronowe, PWN, Warszawa 1996.

 

Więcej książek w: serwis z książkami nakanapie.pl (książki, audiobooki, e-booki).

 

2004-09-09, uzupełniona 2006-12-07
zebrał: Marek Kasperski

_

© Marek Kasperski / 2000-2009

 

Szukaj w wortalu

_

Oferta e-sklepu

okładkiTematyka: filozofia umysłu, filozofia języka, neuroscience, psychologia kognitywna, robotyka, sztuczna inteligencja

Autorzy: Arbib, Boden, Breazeal, Calvin, Churchland, Dennett, Edelman, Ekman, Gazzaniga, Greenfield, Hofstadter, Johnson-Laird, Kurzweil, Loftus, McCorduck, Minsky, Moravec, Norman, Pylyshyn, Searle, Schank, Stillings, Wortman...

więcej »

_

Oferta Partnerów

okładkaT. Stafford, M. Webb, 100 sposobów na zgłębienie tajemnic umysłu, Onepress 2006.

Nowości z wyd. Helion

_

Nasi Partnerzy

baner.baner.

_