Strony: Dni mózgu IVEnglish LanguageBrain Awareness Week | RSS Feed

 

DNI MÓZGU W LUBLINIE

Dni Mózgu IV, czwarta edycja popularno-naukowej konferencji, która odbędzie się w dniach 18-21 marca 2009 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w ramach Brain Awareness Week 2009.

Czytaj więcej »

 

REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

Podobnie jak w latach ubiegłych i tym razem konferencji ,,Dni Mózgu w Lublinie” towarzyszyć będzie sesja referatowa ,,Spotkanie z Neuronaukami”, przeznaczona dla studentów oraz doktorantów, która odbędzie się 21 marca 2009 r.

Tematy tegorocznej sesji nawiązywać będą do odpowiednich bloków konferencji ,, The Brain’s Day 4: Four ways to Neurosciences” (zobacz zakładka BRAIN’s DAY 4)

Wybrane referaty będą mogły zostać wydrukowane w przygotowywanej właśnie jubileuszowej publikacji z okazji piątej edycji ,,Dni Mózgu” . Szczegółowe informacje otrzymają autorzy podczas trwania sesji.

Uczestników zainteresowanych udziałem w sesji referatowej ,,Spotkanie z Neuronaukami” prosimy o nadsyłanie abstraktów wystąpień do 15.02.2009 r na adres:

Studenckie Koło Neuronauk KUL sknkul@gmail.com <sknkul@gmail.com>

E-mail rejestracyjny powinien zawierać: imię i nazwisko, tytuł referatu, abstrakt (może być w załączniku), kierunek i rok studiów, uczelnia, potrzeba skorzystania z rzutnika multimedialnego.

Potwierdzenie rejestracji zostanie rozesłane po zakończeniu rejestracji na adres nadawcy.