dane techniczne.działalność naukowa.książki.prasa i media.dane kontaktowe.  
 


foto: Marek Kasperski.

towarzystwa (profesjonalne):

2008- Design & Emotion Society.
2008- Usability Professionals' Association.
2007- Interaction Design Association.
2006- Polskie Towarzystwo Informatyczne.
2004- Polskie Towarzystwo Filozoficzne.
2002- Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne.

artykuły:

konferencje i wystąpienia:

2007

» seminarium naukowe "Interfejs użytkownika. Kansei w praktyce", Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa (2 VI).

2006

» "2 Poznańskie Forum Kognitywistyczne", Instytut Psychologii UAM, Poznań (3 XII). [referent w dyskusji panelowej].
» seminarium naukowe "Interfejs użytkownika. Kansei w praktyce", Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa (24 VI).
» udział w debacie naukowej: "Umysł i sztuka w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Kreatywny sztuczny mózg. Wirtualny świat fikcji, sztuki i fantazji", Toruń (UMK, 20 IV).

2005

» referat: "Oblicza Sztucznej Inteligencji" w ramach posiedzenia Shopenhauerowskiego Koła Naukowego „Atma”, Gdańsk (IFiS UG, 14 XII).
» IV Krajowa Konferencja "Znak, znaczenie, kontekst w badaniach kognitywistycznych" Toruń (23-25 V). [uczestnik].
» prezentacja: „Kiedy komputery będą odczytywać ludzkie emocje i na nie odpowiadać?”, w ramach: III Seminarium RRR – Kognitywizm, Lublin (UMCS: 19-20 V). [referent].
» współorganizator (mini)konferencji „PaintBot”, prezentacja: „Twórczość a SI: wprowadzenie w tematykę, Gdańsk (22 IV). [referent].
» "Oblicza Sztucznej Inteligencji", w ramach: Festiwalu Robotów CybAiRBot, Poznań (16 IV). [wystąpienie awatara].

2004

» „V seminarium: Bezpieczeństwo Danych”, Gdańsk (28 X).
» prezentacja: „MindStorms: symulacje sprzętowe”, w ramach: „III Filozoficzne Forum”, Lublin (UMCS, KUL: 14-16 V). [referent].
» prezentacja: „MindStorms: przekraczanie granic", w ramach Pierwszej Edycji RoboDance, Gdańsk (24 IV). [referent].
» prezentacja: „Roboty: forma (design) w przykładach”, ASP, Gdańsk, (3 IV). Z okazji prowadzenia warsztatów: „RoboDance: forma i ruch”. [referent].

2002

» Polski Zjazd Kognitywistów w Toruniu, połączony z konferencją "Kognitywistyka: program badań i nowych technologii nauczania", Toruń (17-19 IX).

2001

» "Ogólnopolska Konferencja Kognitywistyczna", Toruń (8-9 XII).

2000

» "Warsztaty Studentów Filozofii - Pobierowo '2000" (16 XI). Odczyt: "Sztuczny człowiek, czy sztuczny Bóg?" [referent].
» "Konwersatorium kognitywne", Toruń (29-30 V).
» "Sympozjum Kognitywne '2000. Subiektywność a świadomość", Obrzycko (4-6 V).
» autorskie wystąpienie zorganizowane przez Koło Naukowe Studentów Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, pt. "Kto marzy o sztucznych kotkach? Rzecz o cognitive science" (11 IV). [referent].
» gościnne wystąpienia prof. Maxa Urchsa (Universität Konstanz Niemcy), Toruń (28-31 III).

1999

» Interdyscyplinarna Sesja Naukowa "Aniołowie, duchowa osnowa świata". Centrum Kultury i Dialogu, Kraków (8-10 X).

1998-1999

» cykl wykładów pt. "Konwersatorium kognitywne". Organizator: redakcja czasopisma "Open Systems and Information Dynamics" oraz Katedra Logiki UMK, Toruń.

inna działalność naukowa:

2006 (maj): członek Komitetu Honorowego 10 Pikniku Naukowego BIS Polskiego Radia.

2005 (kwiecień): inicjator i współorganizator projektu budowy robota-malarza – PaintBot; współpraca z Intel Technology Polska. W ramach projektu odbyła się także mini-konferencja oraz warsztaty nt. sztuki robotycznej.

2004 (kwiecień): współorganizator ogólnopolskiego konkursu robotów tańczących: RoboDance.

2002-2003: współredaktor Polskiej Sieci Filozoficznej, wydawanej przy auspicjach filozoficznego pisma "Principia”.

2001-2004: metodolog w projekcie Denise, programu komputerowego opartego na analizie języka naturalnego (NLP), wydawanego na licencji GNU.

2000-do teraz: założyciel i redaktor naczelny wortalu o naukach kognitywnych kognitywistyka.net.
Wortal do tej pory został wyróżniony m.in. przez: psychologiczne pismo "Charaktery” (Nr 3/2004), redakcję "PC World Komputer” (tytułem: „Strona dnia”), magazyn "Internet” (Nr 6/2002; znalazł się też na CD dołączonym do magazynu), "Chip” (Nr 5/2002), "Wiedza i Życie” (Nr 5/2002), "Internet dla każdego” (Nr (71)/2001). Zaś w marcu 2003 roku został dodany do bazy odnośników anglojęzycznego serwisu "Encyclopedia of Psychology", zaś w roku 2005 do bazy "e-Philosopher".

współpraca okazjonalna:

2003: Czym jest umysł? IFiS PAN.
2002: Czytaj.org | GNOSIS | WP.